Контакти
Изделия
Материали
За нас

СПИРАЛЕН НАКРАЙНИКномер

D mm

L mm

B  m

d  m

материал

опак.

тегло кг

170106

6

55

15

2,5

Fe-поцинк.

100

1,6

170108

8

55

21

3

Fe-поцинк.

100

2,7

 

2007 © MAJ Ltd. All right reserved!
created by MCVB Studio
За нас  |   Материали   |   Изделия   |   Контакти